Förberedelser: Innan COOL STOCKHOLMSVIT färg appliceras, bör ytan vara torr och dammfri . Färgen skall omröras innan användning. Den appliceras med roller, pensel eller spruta i två lager. Därefter tvättas verktyg i vatten. Förbrukning: 7-8 m²/l i två lager beroende på ytans porositet. Hållbarhetstid och förvaring: 12 månader från tillverkningsdatum. Förvara produkten väl tillsluten, i temperatur mellan +5C till +30C, skyddad från direkt solljus. Torktid: Klibbfri efter 30 min och torr efter 3 till 4 timmar. VOC: A (a), 30g/l; produkten innehåller max 30g/l

 

Produktinformation: COOL 100% AKRYL STOCKHOLMSVIT är en matt (glans 7), tvättbar, ånggenomsläpplig, ekologisk färg baserad på 100% akryl. Den vidhäftar bra på mineralunderlag och den karakteriseras av en hög täckförmåga. Den används som skydd och för dekoration av innerväggar. Förberedelser: Innan COOL STOCKHOLMSVIT färg appliceras, bör ytan vara torr och dammfri . Färgen skall omröras innan användning. Den appliceras med roller, pensel eller spruta i två lager. Därefter tvättas verktyg i vatten. Förbrukning: 7-8 m²/l i två lager beroende på ytans porositet. Hållbarhetstid och förvaring: 12 månader från tillverkningsdatum. Förvara produkten väl tillsluten, i temperatur mellan +5C till +30C, skyddad från direkt solljus.

 

Torktid: Klibbfri efter 30 min och torr efter 3 till 4 timmar.

 

VOC: A (a), 30g/l; produkten innehåller max 30g/l
Innehåller 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1).Kan orsaka en allergisk reaktion. VOC-halt: ca 30 g/L (Mängd; vikt eller volym)