Produktinformation: COOL AKRYL GOLD VIT är en högtäckande semimatt (motsvarande glans 3-5), högtvättbar, spädbar, ånggenomsläpplig, ekologisk färg baserad på 100% akryl. Den vidhäftar bra på mineralunderlag och den karakteriseras av sin extrema täckförmåga. Den används för väggar samt tak i bostäder/kommersiella lokaler och som skydd och dekoration av innerväggar. Förberedelser: Innan COOL GOLD färg appliceras, bör ytan vara torr och dammfri . Färgen skall omröras innan användning. Den appliceras med roller, pensel eller spruta i två lager. Därefter tvättas verktyg i vatten. Förbrukning: 7-8 m²/l i två lager beroende på ytans porositet. Hållbarhetstid och förvaring: 12 månader från tillverkningsdatum. Förvara produkten väl tillsluten, i temperatur mellan +5C till +30C, skyddad från direkt solljus. Torktid: Klibbfri efter 30 min och torr efter 3 till 4 timmar. VOC: A (a), 30g/l; produkten innehåller max 30g/l

 

Innehåller: 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1).Kan orsaka en allergisk reaktion. VOC-halt: ca 30 g/L (Mängd; vikt eller volym)

 

Förberedelser: Innan COOL GOLD färg appliceras, bör ytan vara torr och dammfri . Färgen skall omröras innan användning. Den appliceras med roller, pensel eller spruta i två lager. Därefter tvättas verktyg i vatten. Förbrukning: 7-8 m²/l i två lager beroende på ytans porositet. Hållbarhetstid och förvaring: 12 månader från tillverkningsdatum. Förvara produkten väl tillsluten, i temperatur mellan +5C till +30C, skyddad från direkt solljus. Torktid: Klibbfri efter 30 min och torr efter 3 till 4 timmar. VOC: A (a), 30g/l; produkten innehåller max 30g/l